Trường TH số 2 Bảo Ninh được thành lập năm 1989 trên thôn Đồng Dương. Năm 2007 trường đã chuyển đến vị trí mới nằm trên thôn Sa Động. Trải qua 23 năm xây dựng và trưởng thành, ...